Veel Gestelde Vragen

1. Is Mebaglas ook voor mijn organisatie geschikt?

Indien u (1) uw arbeidsvoorwaardenpakket wilt uitbreiden en/of (2) extra aandacht wilt besteden aan een goede en duidelijke communicatie van de arbeidsvoorwaarden en/of (3) flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden mogelijk wil/moet maken en u (4) dit alles niet zelf wilt/kunt regelen, lijkt Mebaglas voor uw organisatie geschikt. Voor een echt goed antwoord op deze vraag is het echter noodzakelijk dat één van de consultants van Aigis een quick-scan maakt van de huidige en gewenste situatie van uw arbeidsvoorwaarden.

 

2. Op welke wijze kan het systeem bij mijn organisatie worden geïntroduceerd?

De consultant van Aigis maakt een quick-scan van het arbeidsvoorwaardenbeleid van uw organisatie, waarna in een hoofdlijnenadvies wordt weergegeven wat de mogelijkheden zijn van de introductie van Mebaglas. Indien u als werkgever hiermee akkoord gaat wordt er een uitgebreide benefit scan uitgevoerd, waarna het projectplan inclusief de samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld. Indien op basis daarvan tot introductie wordt besloten, wordt het projectplan in detail uitgewerkt in het implementatieplan, op basis waarvan Mebaglas wordt geïmplementeerd.

 

3. Kunnen alle arbeidsvoorwaarden met het Mebaglas systeem worden gecommuniceerd?

Ja, in principe kunnen alle bestaande arbeidsvoorwaarden met het Mebaglas systeem worden gecommuniceerd. 

 

4. Hoe wordt omgegaan met de (vertrouwelijke) gegevens van onze medewerkers?

De privacy van alle werknemers die de beschikking krijgen over een Mebaglas Card en in de Mebaglas-database worden opgenomen is gewaarborgd, conform de richtlijnen die daarvoor zijn vastgelegd in het Privacyreglement van Aigis Adviesgroep BV. Dit reglement is getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De database is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, meldingsnummer m1006099.

 

5. Is de beveiliging van de internetapplicatie goed geregeld?

Er is sprake van diverse beveiligingsaspecten, die zorgen voor een optimale beveiliging van de applicatie. Deze aspecten zijn zowel hard- als softwarematig, waarbij ondermeer gebruik wordt gemaakt van encryptie, intrusion detection en fire walls. Ook wordt het systeem periodiek getest door een gespecialiseerde organisatie die tracht in te breken in het systeem.

 

6. Is Aigis een onafhankelijke organisatie?

Ja, Aigis is geen onderdeel van een ander (conglomeraat) van bedrijven, de meerderheid van de aandelen is zelfs in handen van medewerkers van het bedrijf. Ook ten aanzien van haar producten- en dienstenpakket is Aigis onafhankelijk, waarbij wel wordt samengewerkt met een groot aantal bekende preferred supplliers. 

 

7. Wat zijn de kosten van het Mebaglas systeem?

De kosten van het Mebaglas systeem zijn afhankelijk van de modules die door de klant worden afgenomen en het aantal werknemers van de klant.

 

8. Worden alle fiscaal gefaciliteerde regelingen afgestemd met de belastingdienst?

Vanzelfsprekend is het van belang dat alle regelingen die fiscale aspecten bevatten (denk aan pc-privé, bedrijfssparen en bedrijfsfietsenplan) worden afgestemd met de belastingdienst voordat deze worden ingevoerd. Aigis heeft eigen arbeids-/fiscaaljuristen in dienst die de betreffende regelingen afstemmen met de belastingdienst.

 

9. Kan de werkgever wel controle / overzicht houden op de arbeidsvoorwaarden en de mutatie hierin door de werknemer?

De werkgever heeft volledige controle op de loongerelateerde arbeidsvoorwaarden. Dit is zelfs essentieel omdat de werkgever uiteindelijk de schakel is die deelname aan een loongerelateerde benefit moet fiatteren. Deelname aan benefits die geen relatie hebben met het loon (bijv. kortingsarrangementen) gaan wel buiten de werkgever om. Op basis van managementinformatie die door het systeem gegenereerd wordt, kan de werkgever echter wel deelnamepercentages evalueren en zien of de benefits door de werknemers worden afgenomen.

 

10. Kunnen medewerkers zonder internet ook deelnemen aan Mebaglas?

Ja, vanzelfsprekend is het van belang dat ook de groep werknemers die geen toegang heeft tot internet, danwel zijn arbeidsvoorwaarden niet via internet wil regelen, ook kan deelnemen aan de diverse regelingen. Daartoe is de werknemersmap ontwikkeld, waarin alle regelingen zijn vastgelegd, en zijn aparte procedures opgesteld die "papieren" deelname mogelijk maken.