Uitruil-systeem via internet

Communicatie is essentieel

Dat u arbeidsvoorwaarden regelt voor uw medewerkers is natuurlijk een goede zaak. Echter, het succesvol introduceren van een arbeidsvoorwaardenpakket staat of valt bij een duidelijke uitleg. Communicatie is dan ook van essentieel belang. Mebaglas biedt uw werknemers een integraal systeem waarmee men zeer makkelijk arbeidsvoorwaarden kan inzetten en uitruilen. Bovendien heeft u als werkgever de mogelijkheid alle relevante informatie via het systeem te communiceren. Dit middels de Mebaglas internetapplicatie waarmee de werknemer een volledig inzicht in het eigen arbeidsvoorwaardenpakket krijgt en bovendien (afhankelijk van de door de werkgever gekozen modules) zelf deze arbeidsvoorwaarden kan afstemmen op de persoonlijke wensen.

De drie fasen van de Mebaglas internetapplicatie zijn:

  • informeren de persoonlijke communicatie op werknemersniveau omtrent het huidige pakket arbeidsvoorwaarden
  • simuleren (ten behoeve van uitruil van arbeidsvoorwaarden) de vertaling en berekening naar een mogelijke situatie op basis van het overige arbeidsvoorwaardenaanbod
  • effectueren het geven van een opdracht om aan te melden voor een door de werknemer gekozen arbeidsvoorwaarde.

Zo is het mogelijk om de applicatie in eerste instantie alleen in te zetten voor het informeren omtrent bepaalde arbeidsvoorwaarden en pas later te kiezen voor de uitruilvariant, waarbij CAO a la carte ook voor u binnen bereik komt. 

Daarnaast zijn er overige communicatiemiddellen:

  • persoonlijke informatiemap;
  • Mebaglas nieuwsbrief;
  • presentatie / voorlichtingsdagen;
  • brochure / leaflet.